Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Popularny program społeczny – również w Orzeszu

W gminie Orzesze, podobnie jak w innych gminach w Polsce, prowadzony jest rządowy program społeczny pn. „Opieka wytchnieniowa”. Właśnie ruszył nabór wniosków do najnowszej edycji programu, która jest realizowana w 2022 roku.

Program zainicjowany został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, który jest jednym z państwowych funduszy celowych.

Wnioski można składać osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu albo za pośrednictwem Internetu.

Założeniem programu, zgodnie z jego nazwą, jest świadczenie pomocy osobom, które są bliskimi członkami rodzin osób wymagających stałej opieki, w związku ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wykluczającej samodzielność.

Dzięki możliwości chwilowego przejęcia obowiązków przez pracownika opieki społecznej, osoba sprawująca opiekę nad bliskim potrzebującym może „wytchnąć”, czyli doraźnie uzyskać trochę czasu dla siebie, co jest niezbędne w warunkach permanentnego obciążenia istotnymi obowiązkami związanymi z koniecznością zapewnienia właściwych warunków chorującemu.

Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest do członków rodzin oraz opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami potrzebującymi, czyli dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz dorosłymi, którzy posiadają orzeczenie o znaczącym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie porównywalne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunki te precyzyjnie określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Łącznie na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku przeznaczono sześćdziesiąt milionów złotych.

Beneficjenci programu mogą z niego korzystać bezpłatnie.

Więcej informacji o programie można znaleźć m.in. na stronie internetowej Niepelnosprawni.gov.pl.