Orzesze wspiera lokalne OSP

Orzesze wspiera lokalne OSP

Dotacje dla strażaków-ochotników

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią bardzo istotną funkcję w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie, na którym działają – przeciwdziałają nie tylko zagrożeniom stricte pożarowym, ale również wielu innym sytuacjom krytycznym, które bez ich interwencji mogłyby się zakończyć tragicznie.

Działalność OSP jest niezwykle istotna dla lokalnych społeczności, w związku z tym strażacy-ochotnicy mogą liczyć na ważne wsparcie ze strony samorządów – gmin, na których terytorium funkcjonują na co dzień.

Nie inaczej jest w Orzeszu i w okolicach, gdzie również działają zespoły Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. w Gardawicach i w Woszczycach.

Obie jednostki OSP otrzymają wsparcie finansowe ze strony Miasta Orzesze. W budżecie zaplanowano  środki w wysokości ponad pół miliona złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym. Część pieniędzy zostanie przyznana strażakom na zasadzie dotacji celowej, dzięki której jednostki będą mogły nabyć niezbędne dla ich działalności urządzenia i inne produkty.

Ważne cele i niezbędne środki

Ochotnicze Straże Pożarne działają w wielu miejscowościach na terenie całej Polski od wielu lat. Początek ruchu OSP sięga drugiej połowy XIX w., kiedy pierwsze jednostki zaczęły powstawać na terenie wszystkich ziem polskich, znajdujących się wówczas pod zaborami.

Tak jak lata temu, również i teraz OSP realizują podobne cele, jednak za pomocą innych środków, które wraz z rozwojem różnych technologii, stawały się coraz bardziej nowoczesne i efektywne.

Stosowane obecnie techniki i urządzenia wymagają dużych nakładów finansowych, dzięki którym strażacy mogą działać w sposób optymalny i skutecznie niwelować różnego rodzaju zagrożenia, w tym pożarowe, ale również inne, mogące mieć negatywny wpływ np. na stan środowiska naturalnego.

Jednostki OSP są niezbędnym ogniwem i spoiwem bezpieczeństwa lokalnego – dzięki ich działalności chronione jest życie, zdrowie, ale również mienie wielu osób.