Uproszczony proces oddawania odpadów w Orzeszu: karta identyfikacyjna nieruchomości zastąpi oświadczenie

Uproszczony proces oddawania odpadów w Orzeszu: karta identyfikacyjna nieruchomości zastąpi oświadczenie

Niedługo mieszkańcy miasta Orzesza doznają znaczących uproszczeń w kwestii pozbywania się odpadów komunalnych poprzez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zgodnie z najnowszą uchwałą, procedura ta nie będzie już wymagała złożenia specjalnego oświadczenia w miejscowym urzędzie.

Nowym, wystarczającym dokumentem umożliwiającym przekazywanie odpadów do PSZOK, stanie się karta identyfikacyjna nieruchomości. Powodem tej modyfikacji jest decyzja podjęta podczas ostatniego spotkania Rady Miejskiej Orzesza. W ramach sesji postanowiono o zmianie metody i zakresu usług dotyczących gromadzenia odpadów komunalnych. Celem tego uproszczenia jest przyspieszenie i ułatwienie mieszkańcom procesu utylizacji odpadów.

Pomimo tych zmian, warto pamiętać, że nowo wprowadzone przepisy zaczną obowiązywać dopiero po 14 dniach od chwili ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do tego momentu obowiązujące są nadal stare regulacje. Informacje dotyczące dokładnej daty wejścia w życie nowych zasad będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu, na profilu miasta na Facebooku oraz w aplikacji EcoHarmonogram.