Zawada szykuje się do wyborów sołtysa po rezygnacji obecnego

Zawada szykuje się do wyborów sołtysa po rezygnacji obecnego

W wyniku podjętej decyzji o rezygnacji przez obecnego Sołtysa Zawady, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzeszu podjął inicjatywę zorganizowania zgromadzenia obywateli Zawady. Celem tego spotkania jest nie tylko formalne przyjęcie rezygnacji ze stanowiska przez dotychczasowego Sołtysa, lecz również przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Planowane spotkanie mieszkańców, na którym rozstrzygnąć mają się losy lokalnej władzy, zaplanowane zostało na 12 czerwca 2024 roku. O godzinie 18:00 wszyscy zainteresowani będą mieli okazję zebrać się w pomieszczeniach dla katechezy, które znajdują się przy kościele w Orzeszu Zawadzie, przy ulicy Krasickiego 1.