Ogólnopolska akcja Policji "Prędkość" – egzekwowanie przestrzegania limitów prędkości na drogach

Ogólnopolska akcja Policji "Prędkość" – egzekwowanie przestrzegania limitów prędkości na drogach

W piątek, 17 maja, funkcjonariusze Policji prowadzili na terenie całego kraju kontrolno-prewencyjne działania pod nazwą „Prędkość”. Głównym zadaniem tych działań była ścisła kontrola przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców.

Policjanci z Komendy Mikołowskiej Ruchu Drogowego angażowali się aktywnie w te ogólnopolskie działania. Akcja rozpoczęła się rano i trwała aż do późnych godzin wieczornych.

Funkcjonariusze policji rozmieszczeni byli w różnych częściach miasta, gdzie przeprowadzali pomiary prędkości za pomocą wszystkich dostępnych urządzeń pomiarowych. W trakcie tego jednodniowego działania, udało im się wykryć 35 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Osoby naruszające przepisy ruchu drogowego zostały ukarane – funkcjonariusze nałożyli 22 mandaty karne, a 11 osób zostało pouczonych. Dodatkowo, 2 wnioski o ukaranie zostały skierowane do sądu.

Pragniemy przypomnieć, że bezpieczeństwo na drogach jest nierozerwalnie związane z przestrzeganiem przez kierujących pojazdami obowiązujących przepisów, a w szczególności limitów prędkości. Bezpieczna prędkość jest taka, która jest dostosowana do aktualnego natężenia ruchu, ograniczeń prędkości, warunków pogodowych, stanu nawierzchni drogi oraz oczywiście do umiejętności i doświadczenia kierowcy.