Podczas III Sesji Rady Miejskiej Orzesze burmistrz otrzymuje wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Podczas III Sesji Rady Miejskiej Orzesze burmistrz otrzymuje wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Rada Miejska Orzesza, podczas swojej III Sesji, odbywającej się 27 czerwca 2024 roku, wyraziła pełne poparcie dla burmistrza miasta. Zgromadzeni radni bez wahania i jednomyślnie postanowili udzielić mu wotum zaufania. Decyzja ta była związana z zaprezentowanym przez niego raportem dotyczącym sytuacji Miasta Orzesze w 2023 roku.

Poza wyrażeniem poparcia dla burmistrza, radni również przyjęli sprawozdanie finansowe miasta za poprzedni rok. Dokument ten obejmował także szczegółowy raport z wykonania budżetu miasta za rok 2023. Ta uchwała również została podjęta jednogłośnie, co pokazuje pełen konsensus wśród członków Rady Miejskiej.

Burmistrz, po otrzymaniu takiego poparcia ze strony radnych, podziękował im za okazane zaufanie. Wyraził swoją nadzieję na to, że współpraca między nim a Radą Miejską w najbliższych latach przyniesie wiele sukcesów dla miasta. Dodatkowo burmistrz skierował swoje podziękowania do pracowników Urzędu Miejskiego Orzesza za ich ciężką pracę, dostrzegając ogromny wkład, jaki wnoszą w działania na rzecz miasta.