Dofinansowanie dla gmin powiatu mikołowskiego

Dofinansowanie dla gmin powiatu mikołowskiego

Inwestycje zostaną dofinansowane

Zakończył się drugi nabór wniosków do rządowego projektu „Polski Ład”. Znane są też już jego wyniki. Powiat mikołowski otrzymał dofinansowanie kilku projektów zgłoszonych do cieszącego się dużą popularnością wśród samorządów w całym kraju programu wsparcia inwestycyjnego.

Tym razem wnioski złożyło miasto Mikołów oraz gminy Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice i Wyry.

Samorządy spełniły warunki zgłoszenia, a więc przedstawiły inwestycje o wartości do sześćdziesięciu pięciu milionów złotych, trzydziestu oraz pięciu milionów złotych.

Druga edycja „Polskiego Ładu” zakończyła się pozytywnie dla kilku tysięcy podmiotów wnioskujących o otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania, w tym wielu mniejszych ośrodków, takich jak np. Jawor i inne aktywne ośrodki życia lokalnego.

Nabór był prowadzony przez trzy miesiące – od końca grudnia ubiegłego roku do marca 2022 roku.

Samorządy otrzymują refundację kosztów, które poniosły w związku z przystąpieniem i realizacją inwestycji.

Jakie projekty będą zrealizowane?

Duże dofinansowanie otrzymało miasto Mikołów. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom będzie możliwa realizacja dwóch ważnych inwestycji – w tym przebudowa osiedla Mickiewicza, która będzie miała charakter kompleksowy i w związku z tym konieczne będzie zaangażowanie sporych środków finansowych na ten cel.

Druga inwestycja to budowa infrastruktury sportowej i prace przy jednej z dróg.

Na dodatkowe środki inwestycyjne będzie mogło również liczyć m.in. Orzesze. Dzięki temu rozbudowana zostanie infrastruktura jednej z tutejszych szkół podstawowych, w ramach której zacznie działać także przedszkole. Cały  kompleks budynków i terenu przy nich ma być na nowo zorganizowany, tak, żeby mógł być efektywniej wykorzystany na cele edukacyjne i oświatowe.

Na ten cel miasto otrzymało kwotę kilkunastu milionów złotych. Orzesze będzie mogło także skorzystać z kilku milionów złotych dotacji rządowej na przebudowę jednej z ulic.