Rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Bukowina w Orzeszu – informacje dla kierowców

Rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Bukowina w Orzeszu – informacje dla kierowców

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, 3 czerwca, ruszają prace związane z budową bocznej drogi przy ul. Bukowina (aż do numeru 53G) w mieście Orzesze. Głównym celem tych prac jest ulepszenie infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej na tym obszarze.

Kierowcy powinni być świadomi potencjalnych utrudnień na drodze, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia prac budowlanych. Nie wyklucza się występowania problemów z płynnością ruchu zarówno na odcinku wspomnianej drogi bocznej, jak i w miejscu jej skrzyżowania z ulicą Bukowina, będącą drogą powiatową. Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności oraz gotowości do przystosowania się do możliwych zmian w organizacji ruchu.

Miasto Orzesze zapewnia ciągłą informację o postępach prac i wszelkich zmianach związanych z przebudową. Zachęcamy do regularnego śledzenia oficjalnych komunikatów i stron internetowych miasta, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne wiadomości na ten temat.

Podczas trwania prac budowlanych, bezpieczeństwo na drodze jest naszym głównym priorytetem. Właśnie dlatego prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zrozumienie i cierpliwość w tym okresie.