Orzeszanin Roku 2021

Orzeszanin Roku 2021

Zgłoś swojego kandydata

Rok 2022 trwa, jednak w Orzeszu nie wybrano na razie Orzeszanina Roku 2021. Niebawem będzie to jednak możliwe. Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia. Osoby chcące zgłosić czyjąś kandydaturę mają na to czas jeszcze do końca kwietnia 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po dniu 30 kwietnia br. nie będą rozpatrywane.

„Orzeszanin Roku” to honorowy tytuł, którym zastąpiono wcześniej przyznawane wyróżnienie – „Zasłużonego dla Miasta Orzesze”.

Decyzję o zmianie nazwy tytułu podjęto w 2019 roku – stosowna uchwała Rady Miejskiej Orzesza podkreśliła, że tytuł w nowej odsłonie jest bardziej adekwatny i pozwala w większym stopniu honorować osobę, grupę osób czy też inny podmiot, który w danym roku w znaczący sposób wpłynął pozytywnie na funkcjonowanie miasta czy też jego wizerunek.

Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Orzeszanina Roku” mają między innymi: Burmistrz Orzesza, organizacje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta, radni (minimum pięć osób), rady pedagogiczne szkół działających na terenie miasta oraz mieszkańcy – minimalnie dziesięć osób.

Kto może otrzymać tytuł?

Nagrodę za wyróżniającą się postawę, mającą wpływ na to, co działo się w mieście w danym roku kalendarzowym mogą otrzymać osoby oraz instytucje i inne podmioty, takie jak: stowarzyszenia, organizacje działające w sektorze pozarządowym, osoby prawne, instytucje publiczne, przedsiębiorcy – pod warunkiem, że działają na terenie Orzesza albo ich działalność rozsławia imię miasta i przynosi korzyści jego mieszkańcom.

Wyróżniona może zostać aktywność w różnych obszarach działalności – społecznej, kulturalnej, gospodarczej, artystycznej, turystycznej, oświatowej, charytatywnej i innych mających znaczenie dla społeczności lokalnej.

Tytuł ma także stanowić formę szczególnego docenienia ponadstandardowych osiągnięć we wszystkich tych dziedzinach, w tym również na niwie artystycznej i działalności naukowej.