Rusza największa inwestycja w Mikołowie

Rusza największa inwestycja w Mikołowie

Początek prac przy wiadukcie kolejowym

Wczoraj, 25 kwietnia 2022 r., rozpoczęto oficjalnie prace przy największej inwestycji związanej z infrastrukturą transportową w Mikołowie. Ich efektem ma być gruntownie przebudowany wiadukt kolejowy, znajdujący się przy dworcu PKP.

Głównej inwestycji będą towarzyszyły dodatkowe, w ramach których zmodernizowany zostanie również układ dróg, które przebiegają w okolicy wiaduktu i pod nim. Prace są więc kompleksowe i wpłyną pozytywnie przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa, jak i na estetykę przestrzeni.

Inwestycja jest jednym z elementów większego projektu, czyli budowy centrum przesiadkowego, które zdecydowanie zwiększy potencjał rozwojowy Mikołowa oraz całego powiatu mikołowskiego.

Transport we współczesnym świecie to jeden z najistotniejszych czynników, które decydują o rozwoju gospodarczym i szerzej – kulturowym, dlatego inwestowanie w infrastrukturę, zarówno kolejową, jak i drogową, ma znaczenie priorytetowe dla wszystkich regionów i samorządów.

Etap kończący projekt

Zainaugurowane wczoraj prace są jednocześnie zwieńczeniem wieloetapowego projektu infrastrukturalnego związanego z budową nowoczesnego, bezpiecznego i efektywnego centrum przesiadkowego.

W związku z tym, że jest to etap końcowy i jeden z najbardziej wymagających pod względem organizacyjnym, kierowcy muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu. W najbliższych miesiącach niemożliwe będzie korzystanie z drogi przebiegającej pod wiaduktem. Od wczoraj funkcjonuje tymczasowa, zastępcza organizacja ruchem w tej okolicy.

Z drogi będą natomiast mogli korzystać piesi – uruchomiono dla niech specjalne przejście, co w pewnym stopniu zredukuje trudności związane z koniecznością reorganizacji ruchu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Największą zmianą będzie zawieszenie ruchu pociągów. Zamiast nich uruchomione zostaną autokarowe linie zastępcze. Zarządzający czwartym etapem inwestycji zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby ruch pociągów mógł zostać jak najszybciej przywrócony – nie powinno to potrwać dłużej niż miesiąc.

Więcej informacji na temat komunikacji zastępczej można znaleźć m.in. w serwisie internetowym Kolei Śląskich i ZTM.