Śląska policja wspiera pieszych

Śląska policja wspiera pieszych

Piesi nadal giną na drogach!

Kilka miesięcy temu zmieniły się przepisy dotyczące kierowców i pieszych. Od tego czasu ci drudzy powinni być bardziej chronieni, dzięki precyzyjnemu określeniu zasad, do jakich muszą się dostosować kierowcy przy przejściach.

Kierowcy nie mogą wykonywać w pobliżu przejścia żadnych manewrów, które mogłyby nie być odpowiednio klarowne dla pieszego. Jeśli kierowca widzi, że pieszy zatrzymuje się przy przejściu i wyraźnie podąża w jego kierunku – musi się bezwzględnie zatrzymać i poczekać, aż pieszy przejdzie przez jezdnię.

Mimo dość powszechnego stosowania się do nowych przepisów, na drogach województwa śląskiego nadal ginie zbyt dużo pieszych – od początku roku w ten sposób straciło życie już kilkanaście osób… i o tyle za dużo.

Wiele osób odniosło również uszczerbek na zdrowiu, w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Pieszy jest zawsze słabszą stroną na jezdni – jeśli korzysta z niej prawidłowo – znajdując się na przejściu dla pieszych – żaden kierowca nie może być usprawiedliwiony, gdy w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, pieszy zostanie pokrzywdzony.

Kierowco – miej się na baczności!

Śląska policja zapowiada akcję, w ramach której w sposób szczególny będzie reagowała na niezgodne z prawem działania kierowców – w okolicach przejść dla pieszych.

Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, jeśli kierowca nie zatrzyma się przed przejściem albo wykona jakikolwiek manewr, który mógłby się okazać niebezpieczny dla pieszych. Wysokim mandatem zakończy się też każda próba omijania innego kierowcy, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Po ostatniej zmianie przepisów policja może ukarać kierowców, którzy nie stosują się do przepisów chroniących pieszych nawet dziesięcioma punktami karnymi i mandatem w wysokości 1500 złotych.

Aby kary odnosiły skutek, powinny być nieuchronne, w przypadku przestępstw i wykroczeń drogowych to szczególnie istotne, ponieważ chwila nieuwagi, braku ostrożności i roztropności ze strony kierowcy może pozbawić kogoś życia albo spowodować niepowetowane straty zdrowotne.