Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie mikołowskim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie mikołowskim

Wraca obsługa stacjonarna

Nieodpłatna pomoc prawna jest bardzo popularną i cenioną przez lokalne społeczności usługą, świadczoną przez prawników na rzecz osób potrzebujących, w wielu polskich powiatach i gminach. Od 14 marca 2022 r. wróciło stacjonarne świadczenie pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego.

Bezpośrednio z dyżurującym prawnikiem można się będzie spotkać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Równolegle świadczone będą również porady drogą telefoniczną, jeśli beneficjent będzie preferował taką formę kontaktu.

Wyznaczono konkretne lokalizacje na terenie kilku miejscowości w powiecie mikołowskim, w których świadczona będzie bezpłatna pomoc podczas regularnych dyżurów.

W Orzeszu punkt będzie działał w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, od poniedziałku do piątku. Pomoc będą świadczyć radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Dokładne godziny dyżurów można sprawdzić na stronie Mikolowski.pl.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Aby skorzystać z bezpłatnej porady, mediacji i obsługi prawnej, należy wcześniej umówić się na spotkanie. Można to uczynić telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub na miejscu, w punkcie.

Kto może zostać beneficjentem programu? Osobą uprawnioną jest ktoś, kto nie jest w stanie, ze względu na sytuacje finansową, ponosić kosztów obsługi prawnej na zasadach rynkowych. Ile kosztuje taka porada i co decyduje o końcowej cenie – przeczytaj w serwisie Naukowi.pl.

Prawo do skorzystania z usług prawnych gwarantowanych w programie bezpłatnie przysługuje również osobie prowadzącej działalność gospodarczą (jednoosobową), pod warunkiem, że nie zatrudnia innych osób i nie zatrudniał nikogo w okresie ostatniego roku. Z obsługi bezpłatnej mogą skorzystać także samozatrudnieni – w oby tych przypadku pomoc może mieć charaker de minimis.

W zakres usług świadczonych bezpłatnie wchodzi m.in.: wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektów pism procesowych, mediacja, poinformowanie osoby uprawnionej o aktualnie obowiązującym stanie prawnym w zgłaszanej sprawie oraz o posiadanych prawach i obowiązkach w związku z toczącymi się postępowaniami (nie tylko sądowym, ale również administracyjnym, czy też sądowo-administracyjnym).