Planowane zmiany w infrastrukturze drogowej Rybnika: przetarg na przebudowę ul. Żorskiej i wprowadzenie dróg rowerowych

Planowane zmiany w infrastrukturze drogowej Rybnika: przetarg na przebudowę ul. Żorskiej i wprowadzenie dróg rowerowych

Władze miasta Rybnik zdecydowały się na rzetelne podejście do przemian w organizacji ruchu drogowego. Mają one plany dotyczące ulicy Żorskiej – od Ronda Boguszowickiego aż do samego końca jej granic. Są to informacje wynikające z ogłoszenia, które zostało opublikowane niedawno przez Urząd Miasta.

Szczegółowość tego ogłoszenia pozwala nam na lepsze zrozumienie celu tych zamówień. Chodzi o to, że zmiana organizacji ruchu ma objąć konkretnie wyznaczenie pasów drogowych na wspomnianej ulicy Żorskiej. A co najważniejsze, wśród zaplanowanych zmian znajdują się jednokierunkowe ścieżki rowerowe. Każda z nich ma mieć szerokość 1,50m i będzie oddzielona od jezdni specjalnym znakowaniem poziomym – linią segregacyjną P–2b „Linia pojedyncza ciągła – szeroka” oraz P–1e „Linia pojedyncza przerywana – prowadząca”.

By skutecznie zaznaczyć miejsca przeznaczone dla rowerzystów, użyto specjalnego oznakowania P–23 „Rower”. Występuje ono na początku pasa ruchu, gdzie łączy się ze znakiem P -8a „mini”, a następnie pojawia się co 50 metrów. Cały ten proces zmian będzie wiązał się z likwidacją istniejącego oznakowania pionowego F-15 „Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” oraz F-16 „Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”. Dzięki temu kierowcy samochodów oraz rowerzyści będą mogli korzystać z drogi w bezpieczny i uporządkowany sposób. To wszystko zostało dokładnie opisane w dołączonym projekcie, który zawiera plany nowego oznakowania poziomego, takie jak strategicznie rozmieszczone znaki P-1e „Linia pojedyncza przerywana – prowadząca” i P-4 „Linia podwójna ciągła” oraz obszary wyłączone z ruchu.