Rewitalizacja linii kolejowej Tychy – Bieruń – Oświęcim – Kraków: możliwości i przeszkody

Rewitalizacja linii kolejowej Tychy – Bieruń – Oświęcim – Kraków: możliwości i przeszkody

Mimo wieloletnich rozmów o reaktywacji linii kolejowej łączącej Tychy, Bieruń, Oświęcim i Kraków, perspektywy jej uruchomienia wydają się niepewne. Tymczasem, Maciej Gramatyka, komisarz miasta Tychy, podkreśla, że istnieje szansa na realizację tego przedsięwzięcia dzięki przygotowanej już dokumentacji oraz kosztorysowi.

W roku 2020 PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę wartą 10 milionów złotych na projekt rewitalizacji trasy kolejowej „Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”.

Zgodnie z planami, modernizacja obejmie budowę 45 kilometrów nowych torów oraz odnowienie 17 kilometrów sieci trakcyjnej. Ponadto zaplanowano elektryfikację odcinka pomiędzy Tychami Lodowiskiem a Nowym Bieruniem. Dzięki rewitalizacji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h, a towarowe – do 80 km/h. Zmodernizowane zostaną także 14 przejazdów kolejowo-drogowych, co zwiększy bezpieczeństwo w ruchu. W ramach inwestycji przewiduje się remont lub przebudowę 81 obiektów inżynieryjnych, w tym mostu na Wiśle między Nowym Bieruniem a Oświęcimiem.

Niemniej jednak, zdaniem ekspertów szanse na realizację tego ambitnego projektu są niewielkie. Głównym problemem jest jego wysoki koszt – jak podaje burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica, całość inwestycji wyniesie nawet 1,2 miliarda złotych. Burmistrz jednocześnie informuje o prowadzonych działaniach mających na celu przesunięcie tego zadania z listy rezerwowej na listę podstawową.