Miasto Orzesze z planami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci kolejowej

Miasto Orzesze z planami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci kolejowej

Planowane rozbudowy i projekty dotyczące infrastruktury kolejowej, które są na horyzoncie, bezpośrednio wpływają na obszar Gminy Orzesze. Miasto to jest uwzględniane w nie mniej niż 4 kluczowych projektach, które mają zostać zrealizowane.

Orzesze jest miejscem, na które skupione są plany dotyczące różnych przedsięwzięć kolejowych. Pierwszym z nich jest inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) na obszarze województwa śląskiego. W skład tego projektu wchodzi między innymi inwestycja kolejowa, która obejmuje trasę Katowice – Jastrzębie Zdrój – Ostrawa, prowadzącą przez Orzesze. Wybrany przez inwestorów wariant W72 dla tej linii obecnie jest poddawany analizie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który bada zażalenia na decyzję wydaną przez RDOŚ w Katowicach, określającą zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Działania dotyczące CPK spotkały się z oporem lokalnej społeczności, co znalazło wyraz w Śląskim Proteście przeciwko CPK/KDP, który miał miejsce 24 lutego w Mikołowie. Podczas tego wydarzenia Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza, zebrał podpisy samorządowców pod listem kierowanym do Pełnomocnika rządu ds. CPK. Pismo to przekazał osobiście podczas spotkania w Katowicach. W liście tym samorządowcy apelują o skorzystanie z uprawnienia Pełnomocnika do wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wstrzymanie procedury dotyczącej tej inwestycji.