Nowy obiekt sportowy w Orzeszu

Nowy obiekt sportowy w Orzeszu

Można już korzystać z boiska przy SP nr 6

W Orzeszu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, zostało niedawno otworzone nowe boisko sportowe, które zgodnie z założeniami podmiotów inicjujących projekt, jest obiektem ogólnodostępnym.

Oznacza to, że z boiska (zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem użytkowania) może korzystać każda zainteresowana osoba – zarówno mieszkańcy miasta, jak i np. turyści.

Boisko jest nowoczesnym obiektem sportowym, które zapewnia możliwość uprawiania różnych dyscyplin. Jest wielofunkcyjne i dzięki temu uniwersalne.

To niewątpliwie duża „zachęta” do tego, żeby choć na chwilę opuścić fotel, również ten komputerowy i zdecydować się na więcej ruchu na co dzień. Bardzo dobre warunki techniczne zapewniają możliwość rozwijania umiejętności sportowych, również bez obawy o bezpieczeństwo.

Obiekt jest miejscem odpowiednim zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników.

Kolejne zadanie w ramach strategii rozwoju lokalnego

Boisko w Orzeszu było jednym z punktów, który miał zostać (i został) zrealizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego, przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Środki na realizację inwestycji pochodziły m.in. z jednego z europejskich funduszy wspierających rozwój mniejszych środowisk lokalnych.

Łącznie dofinansowanie wyniosło nieco ponad 120 tysięcy złotych.

Orzesze należy do LGD „Ziemia Pszczyńska” od 2015 r. Podobnie jak inne gminy tworzące stowarzyszenie, które zawiązało się siedem lat wcześniej, uczestniczy w Lokalnej Strategii Rozwoju, którą opracowano na lata 2014-2020.

Oddanie do użytku nowoczesnego boiska szkolnego jest realnym „dowodem” na to, że inicjatywy cenne z punktu widzenia miejscowych społeczności można zrealizować – wystarczy chęć, zaangażowanie i sprawne działanie na rzecz  pozyskania odpowiedniego finansowania.