Puzzle z Orzeszem

Puzzle z Orzeszem

Kreatywna promocja

Niezależnie od rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych, które coraz wyraźniej wpływają na różne aspekty naszego funkcjonowania, zarówno w wymiarze społecznym, jak i prywatnym, wciąż, a być może ponownie, także te bardziej tradycyjne działania sprawdzają się w wielu aspektach.

Jednym z nich jest marketing i promocja. Choć właśnie w tym obszarze można mówić o największych zmianach w realizowaniu różnych strategii, to jednak nigdy nie zarzucono także „analogowych” produktów, które sprawdzają się doskonale np. jako gadżety, które można łatwo dystrybuować pośród osób, które chcemy daną tematyką zainteresować.

Nie inaczej jest w przypadku promocji o charakterze turystycznym. Jeśli chcemy budować wizerunek danego miejsca i tworzyć jego markę u grupy odbiorców, szeroko zakreślonej, warto dysponować wieloma środkami, dzięki którym osiągniemy założony w danym projekcie cel.

Z takich form marketingu korzystają np. miasta. Jest pośród nich również Orzesze, które prowadzi różne działania mające na celu zwiększenie świadomości swojej marki wśród turystów, ale również mieszkańców regionu.

Jedną z takich inicjatyw jest stworzenie specjalnych puzzli, które w atrakcyjny sposób przedstawiają różne informacje dotyczące Orzesza.

Historia, kultura i przyroda miasta w przystępnej formule

Puzzle są bardzo lubianym „sposobem” spędzania wolnego czasu. Obrazki i obrazy, złożone z setek i tysięcy małych kawałeczków są układane zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych – uczą cierpliwości, precyzji i uważności.

Osoby, które lubią układać puzzle, w ten sposób, doskonale się relaksują. Dla wszystkich wielbicieli tej rozrywki mogą one stanowić nie tylko formę zabawy, ale również edukacji, szczególnie dla dzieci, choć nie tylko.

Puzzle przedstawiające np. miasta, mogą się stać doskonałym „przewodnikiem” po miejscach, które pokazują.

Wychodząc z tego założenia inicjatorzy wydania puzzli z Orzeszem, zrealizowali ten cel i puzzle będą na różne sposoby zachęcać do tego, żeby poznać miasto z najciekawszych stron.

Projekt zrealizowano w ramach projektu pn.: „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – niematerialne. Spacerem po mieście Orzesze”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Puzzle wykonano w trzech wersjach, prezentujących tematykę kulturalną, historyczną i przyrodniczą, związaną z miastem.