Kolejne środki dla OSP z budżetu Orzesza

Kolejne środki dla OSP z budżetu Orzesza

Dotacje dla jednostki OSP

Miasto Orzesze od dawna wspiera jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w regionie. Dotacje z budżetu miasta są jednym ze źródeł finansowania bieżącej działalności jednostek, bez których poziom bezpieczeństwa, zarówno w samym mieście, jak i w jego okolicach byłby na o wiele niższym poziomie.

Na co dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest to, że w wielu mniejszych miejscowościach w całej Polsce działają takie organizacje jak ochotnicze straże pożarne, które funkcjonują przede wszystkim dzięki zaangażowaniu osób chcących poświęcić swój czas i energię oraz umiejętności na działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa w miejscach, w których żyją.

Nie jest to tylko bezpieczeństwo stricte związane z ogniem czy pożarami, strażacy-ochotnicy świadczą pomoc przy eliminowaniu i zapobieganiu różnych zagrożeń. Są zazwyczaj pierwszymi służbami, które pojawiają się na miejscu, w którym doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Gdyby nie oni – w statystykach „widniałoby” o wiele więcej ofiar różnych wypadków i klęsk żywiołowych.

OSP Jaśkowice ze wsparciem z Orzesza

Tym razem Miasto Orzesze udzieliło wsparcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaśkowic. Pomoc dla jednostek OSP realizowana jest w ramach budżetu przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową. Mogą na nią liczyć jednostki znajdujące się i działające w okolicach miasta.

Strażacy z OSP Jaśkowice, podobnie jak ich koledzy z innych jednostek ochotniczych, realizują wiele zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia, zdrowia oraz mienia.

Ich działania koncentrują się również w istotnym zakresie na ochronie zasobów przyrodniczych, które mogą być poważnie zagrożone, zarówno ze strony nieodpowiedzialnego działania człowieka, jak i z powodu klęsk żywiołowych i innych, bywa również, że nieprzewidzianych zdarzeń.

Strażacy-ochotnicy nie tylko niosą pomoc, gdy do zagrożenia już dojdzie, ale również prowadzą działania mające na celu zidentyfikowanie możliwych problemów na swoim obszarze działania, integrują także lokalne społeczności wokół projektów o charakterze oświatowym, zwiększających świadomość pożarniczą i ekologiczną.