Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji kolejowych w okolicach Orzesza

Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji kolejowych w okolicach Orzesza

Ważny szlak komunikacyjny w Orzeszu

W grudniu 2021 r. kontynuowane były prace przy realizacji ważnego projektu związanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jedną z kwestii, które wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych jest przebieg trasy kolejowej przez teren Orzesza.

W połowie grudnia odbyło się spotkanie projektantów, przedstawicieli CPK oraz burmistrza Orzesza. Przedmiotem dyskusji były planowane trasy w ramach linii kolejowej Katowice – Granica Państwowa – Ostrawa, które miałyby przebiegać przez miasto.

Wypracowane podczas spotkania projekty zostały pod koniec ubiegłego miesiąca przesłane do miasta w celu udostępnienia ich mieszkańcom. Dzięki temu będą się mogły odbyć szczegółowe i merytoryczne konsultacje związane z tym istotnym dla lokalnej społeczności tematem.

Spotkanie, podczas którego przedmiotem konsultacji będą różne, zaproponowane już przez CPK warianty tras, odbędzie się 11 lutego 2022 r. Można w nim będzie uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online.

Konsultacje ważnym elementem realizacji projektu

Planowana inwestycja infrastrukturalna ma istotne znaczenie dla mieszkańców miasta i regionu, w związku z tym przeprowadzenie konsultacji jest nie tylko wymagane, ale jest przede wszystkim konieczne dla efektywnej realizacji kolejnych prac.

Uzyskanie konsensu społecznego, wypracowanego na podstawie merytorycznego przedstawienia wszelkich kwestii związanych z projektem, pozwoli na szybszą finalizację kolejnych etapów zaplanowanych w projekcie prac.

Konsultacje są sprawnym „narzędziem”, dzięki któremu zarówno inwestor, jak i wykonawca mogą przekazywać informacje o projekcie jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom.

Formuła spotkania zakłada nie tylko jednostronne przedstawienie danych związanych z inwestycją, w tym przypadku m.in. przebiegiem trasy, planowanymi etapami prac itd., ale również dyskusję, w ramach której strona społeczna będzie mogła przedstawić własne spostrzeżenia dotyczące inwestycji.