Program Czyste Powietrze w Orzeszu

Program Czyste Powietrze w Orzeszu

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych

Każdy mieszkaniec Orzesza zainteresowany możliwościami, jakie daje państwowy Program Czyste Powietrze, może się zgłosić do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który funkcjonuje w mieście. Program jest prowadzony na terenie całego kraju i jak wskazuje jego nazwa – ma doprowadzić do tego, że powietrze w Polsce będzie czystsze.

W ostatnich latach doszło do znacznego pogorszenia jakości powietrza, nie tylko w wielkich aglomeracjach miejskich, co jest szczególnie wyczuwalne i niebezpieczne w sezonie grzewczym. Zmiana systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne ma się przyczynić do radykalnej zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

W punkcie można złożyć wniosek, którego pozytywne rozpatrzenie będzie się wiązało z uzyskaniem wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła w domu na bardziej efektywne i ekologiczne, ale to nie wszystko.

Można tu również uzyskać szczegółowe informacje na temat programu oraz merytoryczne wsparcie związane z różnymi kwestiami, w tym technicznymi, dotyczącymi wymiany urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji domu.

Kwestie formalne

Warto pamiętać, że obecnie nie można się już starać o środki na zakup kotła węglowego, co było możliwe tylko do końca 2021 roku.

Można natomiast wnioskować o pomoc w przypadku planów zakupu innych systemów grzewczych. Aby złożyć poprawnie wniosek, należy udać się do punku konsultacyjnego z numerem PESEL własnym, małżonka, a także – w przypadku, gdy nieruchomość ma współwłaścicieli – z ich numerami PESEL.

We wniosku musi się także znaleźć numer działki oraz księgi wieczystej, informacja o powierzchni całkowitej nieruchomości, pit za ubiegły rok i rok wystąpienia o pozwolenie na budowę (można podać datę przybliżoną). Konieczne jest także przedstawienie dokumentu, który stanowi potwierdzenie posiadania prawa własności do nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku oraz innych kwestii związanych z programem można znaleźć na stronie CzystePowietrze.gov.pl. Warto również zapoznawać się z wszystkimi aktualnościami dotyczącymi programu, który nie wszędzie cieszy się takim samym zainteresowaniem mieszkańców, tak jak ma to miejsce np. w Świnoujściu.