Program „Laboratoria Przyszłości” w powiecie mikołowskim

Program „Laboratoria Przyszłości” w powiecie mikołowskim

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół w Mikołowie

Dziewięćdziesiąt tysięcy złotych otrzymał powiat mikołowski na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół. Dotacja została przyznana w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”, który jest realizowany w całej Polsce i ma na celu realne wsparcie rozwoju edukacyjnego, w tym przede wszystkim dotyczącego nauk technicznych dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.

W powiecie mikołowskim środki rozdysponowane zostaną między dwie szkoły w Mikołowie (będą to Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2).

Kwota dofinansowania jest ściśle określona i zależna bezpośrednio od liczby uczniów. Najniższe dofinansowanie, w wysokości trzydziestu tysięcy złotych otrzymują szkoły podstawowe, w których uczy się do stu uczniów, najwyższą kwotę, czyli siedemdziesiąt tysięcy złotych otrzymują szkoły z liczbą uczniów od dwustu jeden do dwustu trzydziestu czterech.

Inaczej liczona jest kwota dofinansowania dla większych szkół (pod względem liczebności uczniów) – tu określa się ją według schematu: trzysta złotych na jednego ucznia.

Na co można przeznaczyć środki z programu „Laboratoria Przyszłości”?

Jak sama nazwa wskazuje – szkoły mogą przeznaczyć otrzymane w ramach programu fundusze na cele związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz sprzętu technicznego, koniecznych do realizowania programów wspierających rozwój różnorodnych umiejętności uczniów. Wspierane mają  być m.in. umiejętności w zakresie myślenia matematycznego oraz kompetencje techniczne.

Jednym z kluczowych założeń programu „Laboratoria Przyszłości” jest także kształtowanie kreatywnych postaw u młodych ludzi, dla których bazą jest wspieranie umiejętności myślenia samodzielnego, co nie zawsze było należycie promowane w systemie szkolnictwa.

Nie da się wdrożyć takich programów bez możliwości korzystania z narzędzi, które pozwolą rozwinąć umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Nowoczesna edukacja nie może bazować jedynie na tradycyjnych pomocach szkolnych. Konieczne jest inwestowanie w innowacyjne metody nauczania. „Laboratorium Przyszłości” ma znacząco wspomóc założenia nowej edukacji na miarę XXI w. Bez różnych rozwiązań cyfrowych nie będzie to możliwe.