Seniorzy szczególnie cenni dla społeczności lokalnych

Seniorzy szczególnie cenni dla społeczności lokalnych

Programy dla seniorów w powiecie mikołowskim

Seniorzy są bardzo istotną grupą w każdej społeczności – zarówno miejskiej, jak i wiejskiej. Czasem rola seniorów nie była doceniana, co zawsze stanowi poważne zubożenie dla całego społeczeństwa. Starsi ludzie, bogaci w doświadczenie życiowe, mogą je przekazywać młodszym pokoleniom.

Integracja międzypokoleniowa to sens istnienia społeczeństwa, które funkcjonuje jako wspólnota: tradycji, kultury i historii. Jeśli nie będą one kultywowane, co jest niemal niemożliwe bez aktywnego udziału osób starszych, ciągłość nie zostanie zachowana i stracimy na tym wszyscy.

W celu docenienia roli seniorów w życiu społeczności lokalnych podejmowanych jest wiele inicjatyw na szczeblu krajowym i samorządowym, które mają aktywizować osoby starsze. Seniorzy, co prawda, nie są już czynni zawodowo, ale często mają wiele energii i czasu, by nadal się rozwijać i przekazywać swoją życiową wiedzę i doświadczenie młodym ludziom.

Temu celowi służy m.in. realizowany od dłuższego czasu projekt „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”. Program ten cieszył się bardzo dużym uznaniem i zainteresowaniem starszych mieszkańców powiatu, o czym świadczy m.in. wysoka frekwencja podczas seminariów, takich jak ostatnie, które odbyło się 10 grudnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

Seniorzy podsumowują cykl spotkań i warsztatów

Grudniowe spotkanie samorządowców, koordynatorów programów przeznaczonych dla seniorów oraz samych zainteresowanych – starszych mieszkańców powiatu stanowiło podsumowanie bogatego projektu „SAMOrządni Seniorzy…”.

W jego ramach przeprowadzono warsztaty, spotkania w różnej formule i wyjazdy – łącznie kilkaset godzin aktywności, realizowanych we wszystkich gminach powiatu.

Dzięki projektowi udało się m.in. zorganizować: kawiarenki dla seniorów, informator senioralny, przeprowadzono debaty, dzięki którym finalnie wypracowane zostaną zasady działania Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, zrealizowano również zajęcia mające na celu wsparcie kondycji fizycznej uczestników, zorganizowano też cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wycieczki.

Projekt był dofinansowany ze środków Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. W całej Polsce organizowanych jest wiele podobnych inicjatyw z myślą o aktywnych seniorach.