Wyższy standard ulic i dróg w powiecie mikołowskim

Wyższy standard ulic i dróg w powiecie mikołowskim

Kolejna ulica w Łaziskach zmodernizowana

Drogi powiatu mikołowskiego z roku na rok stają się coraz bardziej komfortowe i bezpieczne – dzięki kolejnym zrealizowanym inwestycjom.

Ostatnio oddano do użytku przebudowaną ulicę Chopina w Łaziskach Górnych. Inwestycja jest efektem współpracy finansowej powiatu i miasta. Łącznie na remont przeznaczono ponad 1 milion 135 tysięcy złotych, z czego wkład samorządu Łazisk Górnych wyniósł 400 tysięcy złotych.

Efekty prac z pewnością zadowolą mieszkańców miasta i osób przejeżdżających przez Łaziska. Ulica Chopina jest szczególną drogą, która od lat wymagała modernizacji, przede wszystkim ze względu na charakter odbywającego się nią ruchu, w tym również ciężarowego.

Samochody ciężarowe stanowią zdecydowanie większe obciążenie dla każdego takiego traktu – w porównaniu z samochodami osobowymi. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono m.in. nawierzchnię, która obecnie jest lepiej przystosowana do przyjęcia większych niż standardowe obciążeń.

Kompleksowa przebudowa

Środki przeznaczone na modernizację ulicy pozwoliły wykonać kompleksowe prace, dzięki którym stan drogi powinien być optymalny przez dłuższy czas.

Zmieniono nie tylko nawierzchnię, ale wykonano również szereg innych prac, takich jak wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, które jest bezpieczniejsze od typowego.

Droga została również poszerzona i to na całej długości. Obecnie jest szersza o ponad metr, w porównaniu ze stanem sprzed przebudowy. Elementami zabezpieczającymi, które pojawiły się wzdłuż ulicy Chopina są również krawężniki.

Przed oddaniem zmodernizowanej ulicy do użytku wymieniono także chodniki oraz przebudowano zjazdy, zarówno do posesji prywatnych, jak i zjazdy publiczne.

Z uwagi na to, że przy ul. Chopina znajduje się przedszkole, w jego okolicy wytyczono zatoki i nowe miejsca postojowe, dzięki czemu w miejscach tych jest zarówno bezpieczniej, jak i wygodniej – dla kierowców oraz pieszych.