Modernizacja gospodarstw rolnych w Orzeszu

Modernizacja gospodarstw rolnych w Orzeszu

Modernizacja gospodarstw rolnych stanowi ważny punkt w ich codziennej działalności. Dlatego też postanowiliśmy przypomnieć, że tylko do 20 września można ubiegać się o rządową pomoc w tym temacie. A jest o co walczyć, bowiem dodatkowe środki mogą przyczynić się do poprawy warunków bytowych wielu mieszkańców gminy. Wsparcie będzie dotyczyło wybranego z pięciu obszarów. Więcej informacji w artykule poniżej.

Już niedługo mija termin składania wniosków

W ramach PROW 2014-2020 jeszcze do 20 września wszyscy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw rolnych mogą złożyć właściwy wniosek. Przegapienie tego terminu może oznaczać niemożność uzyskania dodatkowych, niemałych środków. To i tak wydłużony termin naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wszystkie niezbędne dokumenty można składać zarówno osobiście, jak również wyznaczyć do tego upoważnioną osobę. Dla wygody została uruchomiona możliwość przesyłu niezbędnych dokumentów także przesyłką rejestrowaną, nadawaną we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. To ostatni moment aby zgromadzić i wypełnić niezbędne formalności.

Warto również nadmienić, że wnioski mogą być składane we wszystkich obszarach wsparcia, a więc:

  • Obszarze A obejmującym rozwój produkcji prosiąt
  • Obszarze B skupiającym się na produkcji mleka krowiego
  • Obszarze C obejmującym produkcję bydła mięsnego
  • Obszarze D, który uwzględnia wszystkie inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, zmianą jej profilu, zwiększeniem skali produkowanych rzeczy, poprawą jakości na wszystkich etapach produkcji oraz zwiększeniem wartości dodanej produktu
  • Obszarze E związanym z nawadnianiem posiadanego gospodarstwa.

ARMiR tylko do dnia 9 września zarejestrowało blisko 4,8 tysięcy wniosków, których łączna kwota przekracza prawie 900 mln złotych. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.