Rozwój nieruchomości: planowana nowa inwestycja mieszkaniowa na działkach w Starych Gliwicach

Rozwój nieruchomości: planowana nowa inwestycja mieszkaniowa na działkach w Starych Gliwicach

Emocje mieszkańców otaczających tereny w Starych Gliwicach zostały ponownie podgrzewane przez zapowiedź nowej inwestycji mieszkaniowej. Firma deweloperska ATAL S.A., planuje przekształcenie obszaru, który dopiero co był przedmiotem kontrowersyjnej sprzedaży. Proces prawny w sprawie tej inwestycji został rozpoczęty przez dewelopera zgłoszeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Projektowany obszar inwestycji obejmuje grunty oznaczone numerami 1363/5 i 144/2, usytuowane pomiędzy ulicami Szafirową, Kozielską i Jana Brzechwy. Deweloper przesłał odpowiednie dokumenty do urzędu pod koniec marca. Oficjalna nazwa tej ambitnej inicjatywy to „budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Przedsięwzięcie to jest nie tylko budową domów, ale również całościowym programem rozwoju, który uwzględnia także infrastrukturę techniczną i ulepszanie terenów zielonych.