Elektrownia w Rybniku otrzymuje zgodę na budowę bloku parowo-gazowego – potężna inwestycja w energię dla 2 milionów domostw

Elektrownia w Rybniku otrzymuje zgodę na budowę bloku parowo-gazowego – potężna inwestycja w energię dla 2 milionów domostw

Zezwolenie na budowę bloku parowo-gazowego na terenie elektrowni w Rybniku zostało wydane, jak poinformowała Polska Grupa Energetyczna (PGE) w miniony piątek, 15 marca. Gigantyczny projekt inwestycyjny, realizowany na Śląsku, będzie obejmować jeden z największych bloków tego typu zarówno w kraju, jak i na całym kontynencie europejskim. Energia generowana przez nowy blok będzie mogła dostarczać zasilanie do około 2 milionów gospodarstw domowych.

Blok parowo-gazowy w Rybniku jest projektem spółki Rybnik 2050, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Spółka ta otrzymała oficjalne pozwolenie na realizację tego przedsięwzięcia.

Oficjalne oświadczenie od PGE S.A. wydane w dniu dzisiejszym informuje, że decyzję o pozwoleniu na budowę podjął Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik. Decyzja ta została wydana 12 marca 2024 roku i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że główny wykonawca projektu – konsorcjum firm Polimex Mostostal i Siemens Energy – ma teraz zielone światło do rozpoczęcia prac budowlanych na terenie planowanej inwestycji.