"Bezpieczny Pieszy" – akcja policyjna dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach

"Bezpieczny Pieszy" – akcja policyjna dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach

Dniem dzisiejszym możemy zaobserwować intensyfikację patroli policyjnych w obszarach przeznaczonych do przekraczania jezdni przez pieszych. Akcja ta, pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”, jest realizowana przez rybnicką komendę policji.

Funkcjonariusze należący do Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy skupiają swoje działania na szczegółowych kontrolach terenów o największym natężeniu ruchu pieszego. Celem tej kampanii jest ograniczenie liczby wypadków drogowych, w których udział biorą piesi, często narażeni na niebezpieczeństwo ze względu na ich brak ochrony.

Podkreślenie znaczenia roli samego pieszego w utrzymaniu jego bezpieczeństwa jest również kluczowe. Jak przypomina starszy aspirant Bogusława Kobeszko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, piesi powinni mieć na uwadze, że w sytuacji kolizji z samochodem, ich szanse na przeżycie są drastycznie zmniejszone. Tym samym zaapelowała do pieszych o większą świadomość i rozeznanie w sytuacjach drogowych.