Decyzja Rady Miasta Tychy na temat rewitalizacji linii kolejowych na trasie Orzesze Jaskowice – Tychy – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim

Decyzja Rady Miasta Tychy na temat rewitalizacji linii kolejowych na trasie Orzesze Jaskowice – Tychy – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim

Podczas sesji, która odbyła się 14 grudnia, Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia projektu o nazwie „Rewitalizacja linii kolejowych na trasie Orzesze Jaskowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie, które ma zostać przekazane m.in. do prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych oraz odpowiednich władz na poziomie lokalnym i krajowym.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Tychy, współpracując z pięcioma innymi miastami i gminami: Bieruniem, Łaziskami Górnymi, Orzeszem, Oświęcimiem i Wyrami, od prawie dziesięciu lat dąży do realizacji tego ambitnego projektu. Dotyczy on rewitalizacji linii kolejowych o numerach 140 / 169 / 179 / 885 / 138. W szczególności chodzi tu o odbudowę połączenia kolejowego pomiędzy Orzeszem Jaśkowice a Oświęcimiem, przez Tychy, Baraniec, KWK Piast i Nowy Bieruń.

„Z uwagi na fakt, że możliwości samodzielnej realizacji projektu przez poszczególne gminy są ograniczone, a odpowiedzialność za rewitalizację linii kolejowych spoczywa głównie na PKP PLK, Rada Miasta Tychy podjęła decyzję o wyrażeniu swojego stanowiska w tej sprawie. Zostało to poprzedzone podobnymi decyzjami Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Rady Gminy Wyry. Samorządowcy zwrócili się z apelem do władz PKP PLK S.A., władz regionalnych województw śląskiego i małopolskiego oraz krajowych, aby podjęli wszelkie możliwe działania mające na celu realizację tego przedsięwzięcia. Twierdzą, że brak aktywności ze strony PKP w tym zakresie może zniweczyć szanse na reaktywację tej społecznie i gospodarczo ważnej linii kolejowej”, – podkreślają samorządowcy z Tychów.