Agencja ubezpieczeniowa w Rybniku ukarana grzywną za baner reklamowy

Agencja ubezpieczeniowa w Rybniku ukarana grzywną za baner reklamowy

Okazuje się, że nawet ekspozycja baneru reklamowego na elewacji budynku może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza gdy ten nieznacznie przekracza granice pasa drogowego. Z tego powodu, właścicielki jednej z rybnickich agencji ubezpieczeniowych, zlokalizowanej naprzeciwko Urzędu Miasta, muszą obecnie mierzyć się z problematycznym postępowaniem administracyjnym.

Urzędnicy z magistratu stwierdzili, że świetlny kaseton z reklamą wystaje o 20 centymetrów poza dozwolone granice i narusza tym samym pas drogowy. W rezultacie, firma ma teraz obowiązek zapłacić niemalże 16 tysięcy złotych grzywny za nielegalne zajęcie pasa ruchu. Zdaniem wielu, jest to sytuacja absurdalna, jednak z punktu widzenia urzędu miejskiego, jest to konsekwencja nieprzestrzegania przepisów.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nawet ściany budynków mogą być uznane za część pasa drogowego. Takie doświadczenie spotkało właścicielki agencji, której siedziba znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Miejskiej i Placu Kopernika. Teoretycznie zostały one „postawione pod ścianą”.

Problem ten nęka właścicielki od blisko dwóch miesięcy. Jak mówi jedna z nich, początkowo zaskoczyła ją informacja o bezprawnym zajęciu pasa ruchu. Myślała, że chodzi o niewłaściwe parkowanie samochodu. Dopiero po dokładnym przeczytaniu pisma zrozumiała, że sytuacja dotyczy baneru informacyjnego, który wywiesiła na elewacji budynku. To zaskoczenie podkreśla niejasność i często niezrozumiałość przepisów prawnych dla przeciętnego obywatela.