Brak dostępu do wody pitnej w dwóch gminach i części miasta Rybnika z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej

Brak dostępu do wody pitnej w dwóch gminach i części miasta Rybnika z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej

Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) z siedzibą w Rybniku przekazała niepokojące informacje o awarii sieci wodociągowej, która dotknęła dwie gminy powiatu rybnickiego oraz część tego miasta. W wyniku uszkodzenia doszło do przerwy dostaw wody, a zarząd spółki podjął natychmiastowe działania mające na celu naprawę.

5 października 2023 r., PWiK Rybnik wydało pilny komunikat, w którym poinformowano o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej. Przerwa dostaw wody miała miejsce w godzinach od 9:00 do 12:00. Wyłączenie dostaw miało wpływ na obszar Rybnika o nazwie „Beata”, gminę Gaszowice, Jejkowice oraz Szczerbice.

Wójta Jejkowic, Marka Bąka, dotarły informacje, że źródłem problemu było uszkodzenie głównego wodociągu. Przyczyną awarii były prace budowlane prowadzone na trasie Racibórz-Pszczyna, które doprowadziły do uszkodzenia wodociągu.