Reorganizacja ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 925 w związku z jej przebudową

Reorganizacja ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 925 w związku z jej przebudową

Komunikat o zmianie organizacji ruchu pojawił się od firmy wykonawczej, która nadzoruje projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A-1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”. Informują, że począwszy od 28 września 2023 roku, zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu na wspomnianej wyżej drodze.

Planowane zmiany w organizacji ruchu obejmują przede wszystkim oznakowanie terenu prac związanych z realizacją rozwoju infrastruktury drogowej. W szczególności dotyczy to obszarów, gdzie konieczna będzie wycinka drzew lub krzewów, które mogłyby stanowić przeszkodę dla planowanej inwestycji drogowej.

Ze względu na konieczność oznaczenia terenu prac, przewidywane jest zamknięcie lewego pasa jezdni kierującego do Rybnika. Tym samym, ruch pojazdów będzie sterowany sygnalizacją świetlną i toczył się będzie wahadłowo, korzystając z prawego pasa jezdni. Wykonawca dostarczył uproszczony szkic pokazujący lokalizację strefy robót na pasie drogowym.