Odbudowa zabytków w Rudzie Śląskiej dzięki dotacji rządowej

Odbudowa zabytków w Rudzie Śląskiej dzięki dotacji rządowej

Miasto Ruda Śląska stało się beneficjentem wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, otrzymując na ten cel 1,4 miliona złotych. Fundusze zostaną przeznaczone na renowację świątyni pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej znajdującej się w Kochłowicach oraz prace konserwatorskie nad starodawnymi urządzeniami poligraficznymi, które są częścią ekspozycji w imieniu Henryka Bisty Śląskim Teatrze Impresaryjnym. Dwa z dziesięciu projektów zgłoszonych przez miasto uzyskały dofinansowanie.

Program Odbudowy Zabytków rządu jest inicjatywą skierowaną do różnych jednostek samorządu terytorialnego, takich jak gminy, powiaty czy województwa. Jego głównym celem jest udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla projektów związanych z renowacją i odbudową obiektów o znaczeniu historycznym. W ramach tego programu możliwe jest pokrycie nawet do 98 procent kosztów związanych z inwestycją.

Wnioski o dofinansowanie mogły być składane za pośrednictwem aplikacji Polski Ład, z podziałem na trzy kategorie finansowe: do 150 tysięcy złotych, do 500 tysięcy złotych i do 3,5 miliona złotych.