Kiedy powstanie nowa sygnalizacja świetlna w Mikołowie? Jest potrzebne już teraz!

Kiedy powstanie nowa sygnalizacja świetlna w Mikołowie? Jest potrzebne już teraz!

Cała sprawa ciągnie się jeszcze od 2019 r. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej 926, ulicy Mikołowskiej w Orzeszu Zawiści. Skrzyżowanie z ulicą Kasztanowa i Przedszkole nr 6 jest coraz bardziej niebezpieczne zarówno dla dzieci jak i pozostałych mieszkańców.

Burmistrz Orzesza kilka razy już domagał się od zarządu dróg wojewódzkich w Katowicach podjęcia działań, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW 926 ulicy Mikołowskiej z ulicą Kasztanową. Statystyka pokazuje jasno, jak bardzo miejsce to jest niebezpieczne dla Pieszych. Jedynie w ubiegłym roku doszło tam do ponad 10 incydentów z udziałem dzieci.

W celu poprawy bezpieczeństwa Burmistrz Orzesza wnioskuje o wybudowanie tam skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, która znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Póki co jednak zarząd dróg wojewódzkich w Katowicach nie udzielił zgody na wybudowanie i przebudowę całej infrastruktury skrzyżowania. Sugeruje jedynie, aby w większy sposób egzekwować od kierowców przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Włodarze miasta zapowiadają jednak, że zrobią wszystko, aby na skrzyżowaniu Mikołowskiej z Kasztanowa powstała sygnalizacja świetlna i bezpieczne przejście dla pieszych.