Postęp prac przy budowie ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej w Gliwicach

Postęp prac przy budowie ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej w Gliwicach

Prace nad konstrukcją ostatniego etapu obwodnicy zachodniej w Gliwicach, będącej jednym z najważniejszych projektów drogowych prowadzonych w tym mieście, widocznie postępują. Harmonogram przewiduje, że całość prac zostanie zakończona za kilka miesięcy, na wstępie przyszłego roku.

Budowa fragmentu trasy między ulicami Sowińskiego a Daszyńskiego została wszczęta w grudniu 2021 roku. Największy postęp prac można zaobserwować od strony ulicy Sowińskiego – tam już ukończono układanie nawierzchni asfaltowej na określonym odcinku drogi. Przedtem wykonano szereg innych prac związanych z infrastrukturą, jak np. budowa kanalizacji deszczowej.