Zniszczone groby bliskich – Internautka prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy

Zniszczone groby bliskich – Internautka prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy

Pani Zuzanna, ogarnięta chęcią dotarcia do osoby lub osób, które zniszczyły miejsca spoczynku jej krewnych. Szok i niepokój wywołało u niej odkrycie, że ktoś skropił te miejsca czarną farbą olejną. To zdarzenie miało miejsce dzisiaj, przed godzinami popołudniowymi. Ta sprawa jest aktualnie w gestii organów ścigania.

Niewiarygodne przerażenie spowodowało tę sytuację w Niedobczycach, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się Święto Zmarłych. Groby krewnych naszej Czytelniczki, pani Zuzanny, zostały zdeformowane przez nieznanego sprawcę.

Dzisiejsze przedpołudnie spędziliśmy na cmentarzu i z przerażeniem stwierdziliśmy, że dwa groby naszych krewnych były splamione olejną farbą. Niezwłocznie powiadomiliśmy organy ścigania o tym incydencie i przybyli oni na miejsce zniszczeń. Wstępne szacunki wskazują, że straty finansowe wynoszą aż 10 tys. złotych – relacjonuje zrozpaczona pani Zuzanna.